Opdracht: sensordata analyseren van een fietsrit

Een mobiele telefoon bevat sensoren om informatie over positie, snelheid en versnelling vast te leggen. Deze data wordt natuurlijk voor navigatie gebruikt, maar ook in veel apps die voor sport gebruikt worden. In deze opdracht gaan we aan de slag met de data die verzameld is door een app die door veel wielrenners gebruikt wordt: Strava. Na het sporten kan je in detail je rit terugkijken: de projectie van de route op een interactieve kaart, de gemiddelde snelheid, het hoogteprofiel, records op vooraf gedefinieerde stukken weg en nog veel meer. We gaan in deze opgave zelf deze informatie uit de sensor-data halen en, niet verder vertellen, proberen de data in de file te manipuleren: digitale doping.

Onze data is verzameld tijdens een echte fietsrit die een natuurkundige aan de Universiteit van Amsterdam samen met zijn buurman maakte ergens in de buurt van Leiden. Het bestand met de gegevens over de rit zoals die door de app is verzameld is hier te downloaden: FietsRitData.gpx.

De eerste regels van de file bevatten wat algemene tekstuele informatie, maar daarna wordt het interessant. Elk meetpunt (ongeveer om de seconde) worden drie zaken vastgelegd: positie, hoogte en het tijdstip. Dit is voldoende informatie. In het plaatje hieronder zie je een kleine preview van de eerste drie meetpunten die in de file te vinden zijn:

Als je de structuur bekijkt zie je dat de informatie van elke meting in drie regels wordt weggeschreven:

1) lokatie: lengte- en breedtegraad 
2) hoogte
3) datum en tijd

We gaan in deze opgave stap voor stap een programma strava.py schrijven dat de data inleest, decodeert, opslaat in afzonderlijke lijsten en vragen over de rit beantwoordt. We doen dat aan de hand van de onderstaande opdrachten.


LET OP:
Er is geen checkpy voor deze opdracht. Controleer je antwoorden daarom goed.

Opdracht 1: teken de route op het scherm

Maak een functie Fietsrit() die de file opent, alle metingen doorloopt en de locaties van alle meetpunten opslaat in twee lijsten: de latitude en de longitude. Gebruik deze informatie om de route op het scherm te tekenen.

Een paar extra randvoorwaarden voor het tekenen van de grafiek:

- Let op de juiste oriëntatie (ivm mogelijke projectie op een kaart)
- Geef het beginpunt aan met een grote groene stip en het eindpunt met een kleine gele 
- Verderop in de opgave gaan we nog wat extra informatie toevoegen op het scherm. Hou 
 dus iets ruimte over bij het tekenen van de grafiek 

computing tip:

Tijdens het inlezen van elke regel kan je een test uitvoeren of er een bepaalde ‘string’ in de regel voorkomt. In ons geval weten we bijvoorbeeld dat als we de string “<trkpt” tegenkomen we de regel te pakken hebben waarin de locatie opgeslagen staat. Maar met het herkennen van de regel ben je er nog niet natuurlijk. Je moet daarna namelijk nog wel de informatie over de latitude en longitude (die altijd op dezelfde positie in de string staan) uit de string ‘knippen’.

  if "<trkpt" in line: 
    latitude = ....
    longitude = ....

Let op: Zodra je het stukje regel hebt herkend waar de latitude en longitude is opgeslagen ziet de computer dit nog steeds als tekst en niet als getal. Gebruik de functie float() om dat stukje van de regel om te zetten in een getal voor je het opslaat in de lijst. Zo kan je er verderop in het programma mee rekenen.

omreken tip:

Om afstanden in kilometers uit te drukken zullen we de latitude en longitude om te rekenen naar kilometers. De definitie van latitude (breedtegraad) en longitude (lengtegraad) ken je vast al, maar het is goed om het nog een keer te bekijken.

Als je ziet dat een volle cirkel op breedtegraad van 52 graden (Nederland) veel korter is dan een rondje evenaar dan kan je met wat goniometrie gelijk de verschillen in latitude en longitude daarna makkelijk omrekenen in kilometers.

Let op: Omdat we met een studie natuur- en sterrenkunde bezig zijn kunnen we ook een kleine extra stap maken en afstappen van de simplificatie dat de aarde een perfecte bol is. De straal van de aarde is niet overal gelijk. Om precies te zijn: (gemiddeld/evenaar/polen) = (6371.0 km / 6378.1 km / 6356.8 km).

In deze opdracht gebruiken we:

 • Straal aarde (in Nederland) = 6364.89 km

Opdracht 2: totaal afgelegde afstand en snelheidsgrafiek

Pas de functie Fietsrit() zo aan dat deze ook de totaal afgelegde afstand tijdens de fietsrit en de gemiddelde snelheid berekent, maar dat je naast de route zelf ook de mogelijkheid krijgt om een grafiek te laten zien van de snelheid als functie van de tijd, waarbij de tijd weergegeven is als het aantal seconden na het begin van de rit.

De afgelegde afstand en gemiddelde snelheid:
Zorg dat je programma nu ook de volgende samenvatting van de rit print (in dit format):

Rit: duur van de rit was x uur, y minuten en z seconden
Rit: afgelegde weg was x.x km
Rit: gemiddelde snelheid was xx.x km/uur
Rit: maximum snelheid was xx.x km/uur en werd gereden x seconde na de start van de rit

Het tekenen van de snelheidsgrafiek:
Zorg dat de functie Fietsrit() een extra input variabale krijgt plot (1 = route, 2 = snelheid) en zorg dat de volgende elementen terugkomen in de grafiek van de snelheid als functie van de tijd: - Geef met een groene stip aan waar de maximale snelheid werd bereikt en geef die snelheid ook weer als tekst - Teken met een stippellijn de gemiddelde snelheid en geef die snelheid ook weer als tekst

Dit is een opdracht die verschillende nieuwe componenten bevat en daarom gebaat is bij een aanpak waarbij je het in kleinere stappen opdeelt. Bedenk je plan voor je computercode gaat schrijven. In dit geval zou je bijvoorbeeld de volgende stappen kunnen volgen om het probleem gestructureerd aan te pakken.

stappenplan:

- stap 1: maak de lijst met meettijden (in seconden na het begin van de rit)

Als je de regel met de tijdstippen hebt gedecodeerd (uur, minuten en seconden) is het handig om die om te rekenen naar een aantal seconden sinds het begin van de dag. Dit maakt het namelijk eenvoudig om het tijdsverschil tussen twee willekeurige meetmomenten te berekenen. Het is ook handig om het eerste meetmoment te definiëren als t=0 zodat je elk tijdstip om kan rekenen naar het tijdsverschil ten opzichte van dat meetpunt voor je het in een lijst opslaat.

- stap 2: maak de lijst met snelheden 

Zodra je vanuit de data-file alle posities en tijden hebt ingelezen kan je de file sluiten. Je hebt dan immers alle informatie die je nodig hebt om de afgeleide informatie zelf te berekenen zoals de totale afgelegde weg en de lijst met snelheden op elk tijdstip. Immers, als we bij meetpunt i zijn aangekomen weten we zowel de afgelegde weg (verschil in positie) als het tijdsverschil tussen dit meetpunt en het vorige meetpunt (i-1). En daarmee dus ook de snelheid die de fietser had tijdens dit kleine stukje van de route. Bereken op deze manier de snelheid op elk tijdstip en sla deze informatie op in een lijst.

Let op: De fietser stond stil op t=0. Het eerste element in de lijst met snelheden is dus 0.

- stap 3: de lijst met afgelegde afstanden

Tijdens het doorlopen van de meetpunten om de snelheidslijst te vullen kan je natuurlijk ook gelijk de totale (tot nu toe) afgelegde weg bijhouden in een lijst. Ook deze lijst begint natuurlijk met 0 afgelegde kilometers op t=0.

Opdracht 3: afgelegde route met extra informatie

Teken opnieuw de grafiek van de afgelegde route (net als in opdracht 1), maar voeg nu wat extra elementen toe:

- rit-karakteristieken als tekst in de grafiek: 
 duur van de rit, afgelegde weg en gemiddelde snelheid
- maximale snelheid: groene stip op plek waar die werd behaald en in tekst
- rode bolletjes waar de snelheid lager was dan 20 km/uur

Laat je programma ook berekenen hoe lang er onder de 20 kilometer per uur gereden. Print deze informatie op het scherm in de volgende format:

 Er is gedurende x seconden langzamer gereden dan 20 km/uur

Opdracht 4: Fake data: Nederlandse col van de buitencategorie

Oud wielrenner Thijs Zonneveld lanceerde een paar jaar geleden het idee om een berg in Nederland te maken. Geen grap, kijk maar naar deze Youtube clip: Die berg komt er!

Om te kijken hoe dat er op een Strava profiel uit zou zien en om zijn buurman in één klap voorbij te gaan in hun hoogtemeters-in-dit-kalenderjaar klassement besluit de natuurkundige de data van zijn rit zo te manipuleren dat het lijkt of hij inderdaad een berg zo hoog als de Matterhorn (4478 m) heeft geklommen tijdens hun zondagse ritje.

Deze opdracht bestaat uit twee stappen. Voor we een nieuwe data-file maken waarin we de hoogte van de meetpunten manipuleren gaan we eerste een grafiek maken van het oorspronkelijke hoogteprofiel.

Opdracht 4a: hoogteprofiel

Naast de locatie en de tijd is ook de hoogte opgeslagen op elk meetpunt. Sla ook die data op en teken de grafiek van de hoogte als functie van de tijd (weer in seconden sinds het begin van de rit). Zorg dat deze grafiek wordt getekend als je aan de functie Fietsrit(plot) nu 3 als input geeft. Dus voor de variabele plot: 1 = route, 2 = snelheid, 3 = hoogte.

computing tip:

Let op: het kan erg verleidelijk zijn om op basis van de eerste paar regels in de data-file te concluderen dat de hoogte tijdens een rit is opgeslagen in een deel van de regel die maar drie karakters breed is (X.Y) en dat dat correspondeert met X meter en Y decimeter boven of onder zeeniveau. Nou klopt het dat je rond Leiden nooit boven tien meter boven of onder zeeniveau uitkomt, maar als je op elke andere plek in de wereld gaat fietsen zal de hoogte ook best tussen de -20 en +2500 kunnen liggen. Hoewel je niet van tevoren weet hoeveel karakters er gebruikt zijn om de hoogte weer te geven weet je wel op welke plek in de regel de waarde begint (hoeveel karakters er dus voor de hoogte staan) en ook hoeveel karakters er achter de hoogte staan in de regel. Met een iets algemenere formulering ben je zo (flexibel) om de hoogte uit de regel te peuteren:

  dus niet:  hoogte = float( line[9:12] )
  maar wel:  hoogte = float( line[9:len(line)-7] )

Zorg dat in bovenstaande syntax goed begrijpt welke letters er van de regel geselecteerd worden.

Opdracht 4b: creëer de fake data-set

Maak een nieuwe data-file Matterhorn.gpx die bijna identiek is aan de originale FietsRitData.gpx en die alleen verschilt in de regels die de hoogte aangeven.

De taak is dus om regel voor regel de originele file in te lezen en die weer gelijk weg te schrijven in de nieuwe file. Alleen voor de regels waar de hoogte is aangegeven moeten voor het wegschrijven de oorspronkelijke hoogte vervangen door een die we zelf bedacht hebben.

Het doel is dat het volgende hoogte-profiel ontstaat in de rit:

- eerste kwart: zeeniveau (h=0)
- tweede kwart: lineair stijgen tot h=4478 m
- derde kwart: lineair dalen tot h=0 m
- vierde kwart: zeeniveau (h=0)

computing tip:

- Volg het voorbeeld in het begin van de module om te hebben we gezien hoe je een file kan 
 aanmaken en er een regel tekst in weg kan schrijven. 
- gebruik de code die je in opdracht 4a geschreven hebt om te verifiëren of het hoogteprofiel 
 dat je nu gemaakt hebt inderdaad correct in de file is weggeschreven.