Random getallen

Een zeer handige bouwsteen in computer is het random getal. In de bibliotheek random zit een functie random() die een random getal produceert tussen 0 en 1. In Python gebruik je de functie als volgt:

import random 
x = random.random()
print x

Elke keer dat je de functie aanroept zal het een nieuw getal opleveren. Tien random getallen achter elkaar doe je dus als volgt:

import random 
for i in range(0,10):
  x = random.random()
  print x

Bouwen met bouwstenen

Zodra je een bouwsteen hebt kan je met behulp van logica en wiskundige manipulaties hier zelf andere objecten van bouwen. Als de computer bijvoorbeeld een random getal tussen 0 en 1 kan produceren dan kunnen we die zo omschrijven dat het transformeert in een random getal tussen een getal a en b.

Voorbeeld: tien random getallen tussen 0 en 2

import random 
for i in range(0,10):
  x = random.random()
  y = 2*x
  print y

Een rij van 10 random getallen tussen a en b

Schrijf nu als oefening een functie MijnRandomGetal() die een getal genereert tussen a en b waarbij je de waardes van a en b zelf kan kiezen. Het moet zo werken als hieronder.

import random 

def MijnRandomGetal(a,b):
   getal = <hier jouw code>      
   return getal
 
# hier begint het programma
minimum = 2
maximum = 5
for i in range(1, 11):
  x = MijnRandomGetal(minimum, maximum)
  print x

Bekijk goed het voorbeeld hierboven waarbij we een random getal tussen 0 en 2 maakten en probeer eerst uit te vinden hoe je een random getal tussen de -1 en +1 zou kunnen maken. Daarna kan je dat abstract programmeren naar een algemene a en b als begin en eindwaardes van het interval waarbinnen je random getallen wilt gebruiken.