Grafieken

Het is handig om je resultaten te visualiseren in een grafiek of zelfs een filmpje. Dit is belangrijk om aan het eind van het project je resultaten inzichtelijk te maken, maar ook tijdens het ontwikkelen van (lees ‘vechten met’) je code. Tijdens het programmeren loop je vaak tegen problemen waarbij de computer niet lijkt te doen wat jij wilt. Dit zogenaamde debuggen, het uitzoeken waar je programa een andere lijn volgt dan de logica die jij erin denk te hebben gestopt, kan je doen door op bepaalde plekken iets te printen. Een alternatief is het visualiseren van de data uit je programma, omdat je dan vaak in één oogopslag ziet waar het probleem zit.

Om je boodschap en conclusies goed over te brengen is het belangrijk dat je aandacht besteedt aan de presentatie zodat het voor je publiek duidelijk is. Vaak duurt het doorrekenen van het probleem zelf uren/dagen/weken. Neem dus altijd de tijd om de bijbehorende grafiek netjes en duidelijk te maken.

Er is een standaardpakket om resultaten te visualiseren in Python: matplotlib. Het is een zeer omvangrijk pakket waarvan we maar een fractie nodig zullen hebben. Een goede tutorial kan je hier vinden: http://matplotlib.org/users/pyplot_tutorial.html.

Er bestaat een enorme variatie in de manier waarop data en resultaten gevisualiseerd worden. Denk altijd na hoe jij denkt dat je het best de informatie weer kan geven zodat de gebruiker de juiste conclusie trekt. Zoek vervolgens in de matplotlib-documentatie hoe je dat voor elkaar kunt krijgen.

Hieronder drie voorbeelden waarmee je de basis leert kennen. Vergeet niet de voorbeelden uit te proberen!

Een lijst met punten

We beginnen met het plotten van wat punten waarvan we de x-waardes (0,1,2,3,4,5) en de y-waardes (0,1,4,9,16,25) hebben. In dit geval is het precies de functie x-kwadraat, maar dat hoeft natuurlijk niet. Om daar een grafiek van te maken doen we het volgende:

import matplotlib.pyplot

# de coordinaten per punt
x_coords = [0,1,2,3,4,5]
y_coords = [0,1,4,9,16,25]

# plot punten (y tegen x) met groene rondjes
matplotlib.pyplot.plot(x_coords, y_coords, 'go')
matplotlib.pyplot.show()

Hierbij is ervoor gekozen om de ‘marker’ (figuur waarmee elk punt weergegeven wordt) weer te geven als een groen rondje: daarvoor geven we 'go' mee als argument. Als je een rode lijn had gewild had je voor 'r-' kunnen kiezen.

Afkorten

Om veel schrijven te voorkomen kun je een lange modulenaam ook een kortere naam geven bij het importeren.

# gebruik de afkorting 'plt'
import matplotlib.pyplot as plt

# de coordinaten per punt
x_coords = [0,1,2,3,4,5]
y_coords = [0,1,4,9,16,25]

plt.plot(x_coords, y_coords, 'go')
plt.show()

Meerdere grafieken en bijschriften

Natuurlijk behoren de assen labels te hebben, kan je 2 verschillende grafieken in 1 plot zetten en kan je zelf tekst weergeven. Om ook de grafiek x^3 in de grafiek te zetten (met rode lijnen) doe je het volgende:

import matplotlib.pyplot as plt

x_values = [0,1,2,3,4,5]
x_squared = [0,1,4,9,16,25]
x_cubed  = [0,1,8,27,64,125]

# let op: grafiek met twee datasets: x_squared en x_cubed
plt.plot(x_values, x_squared, 'go', x_values, x_cubed, 'r-')

# voeg labels toe aan de assen
plt.xlabel('de x-as is klein')
plt.ylabel('de y-as ix groot', fontsize = 25)

# voeg losse tekst toe in de grafiek
plt.text(1.00,100., "mijn eerste plotje", color = 'blue', fontsize = 20)

# voeg losse tekst toe met LaTeX
plt.text(4.00,100., "$x^3$", color = 'red', fontsize = 20)

plt.show()

Tip: de formule kunnen we mooi afdrukken bij de grafiek. De formule x^3 is geschreven in de taal . Helaas kan dat alleen in plotjes!

Stap 3: hogeresolutie-grafieken

In stap 2 hebben we een klein aantal punten gekozen waarbij je de waardes zelf in moet vullen. De grafiek ziet er dan ook niet bepaald mooi uit. Je kan natuurlijk met de computer ook zelf x-waardes en bijbehorende y-waardes berekenen en in lijsten opslaan. Als we bijvoorbeeld de functie sin(x) willen plotten in stapjes van 0.01 tussen 0 en 2*pi dan knopen we de verschillende dingen die we de dingen hiervoor aan elkaar en doen we het volgende:

import numpy as np        # numpy module: nodig voor arange-functie
import math           # math module: nodig voor sin()-functie
import matplotlib.pyplot as plt # pyplot module: nodig voor plotten

x_values = []  # lijst met x-waardes
y_values = []  # lijst met y-waardes

# x loopt van 0 tot 2pi in stapjes van 0.01
for x in np.arange(0, 2*math.pi, 0.01):
  # bereken bijbehorende y-waarde voor elke x
  y = math.sin(x)
  
  # voeg data toe aan de lijsten
  x_values.append(x)
  y_values.append(y)

# teken de hele grafiek
plt.plot(x_values, y_values, 'b-')
plt.xlabel('x', fontsize = 20)
plt.ylabel('sin(x)', fontsize = 20)
plt.text(4.00, 0.50, "f(x) = sin(x)", color = 'black', fontsize = 20)
plt.show()