Probleemdecompositie

Net zoals bij eerdere opdrachten vragen we je om de code van je programma’s in functies te zetten. De naam van die functies is voorgeschreven in de tekst. In feite geeft elke functie dus antwoord op één van de voorgelegde problemen.

Om een probleem simpeler te maken, is het soms mogelijk dit in meerdere onderdelen te beschrijven. Daar zijn functies ook heel nuttig voor: je maakt een decompositie van het probleem (en de oplossingsmethode) door bepaalde stukjes van de oplossing in een aparte functie te zetten.

Zo’n aparte functie moet dan ook weer een goed beschrijvende naam hebben. Wat die naam moet zijn, hangt natuurlijk volledig af van het idee achter de functie. Vraag hulp waar nodig.

Let op dat alle opgegeven functies in ieder geval moeten bestaan! checkpy controleert of dit het geval is, en of er realistische antwoorden uit komen.