Module 2: numeriek integreren

In deze module gaan we werken met functies en random getallen. Met deze onderdelen van Python kunnen we methoden implementeren die de integraal kunnen bepalen van zo’n beetje elke functie! Je hoeft geen calculus te hebben gedaan om deze module te volgen, maar enig gevoel bij wiskundige functies is wel belangrijk.

Kijk om te beginnen eens naar het filmpje hiernaast. Lydia Brenner en Jelle Aalbers promoveren bij het Nikhef en vertellen over hun ervaring met programmeren en simuleren bij hun onderzoek.

Dag 1: nulpunten

 1. Leer over functies in Python

 2. Opdracht Bepaal de nulpunten van een polynoom

Dag 2: Riemann

 1. Leer over de Riemannsom

 2. Opdracht Gebruik computerkracht voor het bepalen van de Riemannsom.

Dag 3: random

 1. Leer over het gebruik van random getallen.

 2. Opdracht Random fact.

 3. Opdracht Bereken de gemiddelde afstand tussen twee punten in een vierkant

 4. Opdracht Analyseer met een histogram de uitvoer van de random-functie

Dag 4: Monte Carlo

 1. Leer over de Monte-Carlotechniek

 2. Opdracht: Gebruik random waarden voor het berekenen van integralen met de Monte Carlo-methode

 3. Opdracht: Bereken de oppervlakte van een vreemde vorm: het Twitter-ei

Extra opdracht: fractals - de Mandelbrot set

In de extra opgave voor module 2 bestuderen we eerst kort de wiskunde achter de fractals en gaan daarmee aan de slag om daarmee zelf de meest bekende fractal te reconstrueren en op het scherm te tekenen - de Mandelbrot set. Duik in de wereld van complexe getallen en fractals.

Inleveren en evaluatie

 1. Ga naar deze pagina om je programma’s in te leveren.

 2. Vul daarna de evaluatie in.